Phim đề cử
Phim Hồn Ma Báo Oán - What Lies Beneath (2000) Full HD Hồn Ma Báo Oán What Lies Beneath 2000 - Vietsub
Phim Giao Lộ Mặt Trăng - Two Moon Junction (1988) Full HD Giao Lộ Mặt Trăng Two Moon Junction 1988 - Vietsub
Phim 13 Sinh Mạng - Thirteen Lives (2022) Full HD 13 Sinh Mạng Thirteen Lives 2022 - Vietsub
Phim Phi Phân Thục Nữ - The Lady Improper (2019) Full HD Phi Phân Thục Nữ The Lady Improper 2019 - Vietsub
Phim Thời Khắc - The Hours (2002) Full HD Thời Khắc The Hours 2002 - Vietsub
Phim Bốn Chúng Ta - The Four of Us (2021) Full HD Bốn Chúng Ta The Four of Us 2021 - Vietsub
Phim Âm Mưu Trộm Tranh - The Burnt Orange Heresy (2019) Full HD Âm Mưu Trộm Tranh The Burnt Orange Heresy 2019 - Vietsub
Phim Vẻ Đẹp Bị Đánh Cắp - Stealing Beauty (1996) Full HD Vẻ Đẹp Bị Đánh Cắp Stealing Beauty 1996 - Vietsub
Phim Ninja Rùa Trỗi Dậy - Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (2022) Full HD Ninja Rùa Trỗi Dậy Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles 2022 - Vietsub
Phim Quái Thú Vô Hình: Săn Mồi - Prey (2022) Full HD Quái Thú Vô Hình: Săn Mồi Prey 2022 - Vietsub
Phim Vụ Thảm Sát - Polytechnique (2009) Full HD Vụ Thảm Sát Polytechnique 2009 - Vietsub
Phim Song Trùng - Parallel (2018) Full HD Song Trùng Parallel 2018 - Vietsub
Phim Thiết Thính Phong Vân 2 - Overheard 2 (2011) Full HD Thiết Thính Phong Vân 2 Overheard 2 2011 - Vietsub
Phim Thiết Thính Phong Vân - Overheard (2009) Full HD Thiết Thính Phong Vân Overheard 2009 - Vietsub
Phim Thể Xác Và Tâm Hồn - On Body and Soul (2017) Full HD Thể Xác Và Tâm Hồn On Body and Soul 2017 - Vietsub
Phim Thời Vận - Luck (2022) Full HD Thời Vận Luck 2022 - Vietsub
Phim Liên Minh Công Lý: Bất Công - Injustice (2021) Full HD Liên Minh Công Lý: Bất Công Injustice 2021 - Vietsub
Phim Halloween: Quỷ Dữ Phục Sinh - Halloween: Resurrection (2002) Full HD Halloween: Quỷ Dữ Phục Sinh Halloween: Resurrection 2002 - Vietsub
Phim Sát Nhân Halloween 2 - Halloween II (1981) Full HD Sát Nhân Halloween 2 Halloween II 1981 - Vietsub
Phim Halloween H20: 20 Năm Sau - Halloween H20: 20 Years Later (1998) Full HD Halloween H20: 20 Năm Sau Halloween H20: 20 Years Later 1998 - Vietsub
Tắt ở đây [X]